Centrul de Studii și Consultanță Sociologică desfășoară în perioada iulie 2023 – septembrie 2024 un studiu la nivel național privind emigrația, prin care urmărim să observăm și analizăm atât cauzele cât și efectele acestui fenomen, plecând de la premisa că ce mai importantă resursă a unei localități și a unei țări sunt chiar locuitorii acesteia.

Studiul privind percepția calității vieții urmărește să măsoare cum își percep calitatea vieții locuitorii atât raportat la spațiul proxim, deci ca locuitori ai unei localități cât ți raportat la spațiul național, deci ca locuitori ai țării. Locuitorii, atunci când emigrează, nu emigrează doar din țară ci și din localitatea în care locuiesc.

Studiu privind percepția calității vieții în localitățile mici din România
Spre diferență de studierea calității vieții care se poate măsura concret prin indicatori privind accesul la utilități și servicii, studierea percepției asupra calității vieții urmărește să evidențieze gradul de mulțumire al locuitorilor unei localități raportat la accesul la diverse utilități și servicii. Pornim de la premisa că decizia de emigrare este corelată mai degrabă cu percepția calității vieții decât cu un indicator standardizat.

Perioada de desfășurare: August 2023 – Septembrie 2024
Aria: studiu național
Data raport final: 15 Septembrie 2024 (estimat)